4.24.2013

The Three Wise Monkeys

Jag bara älskar
De tre aporna


Det föreställer tre apor, varav en håller för sina öron, en annan sina ögon, och en tredje sin mun. Motivet förknippas med det japanska mottot att ”inte se (något ont), inte höra (något ont), inte säga (något ont)”. Den mest kända, och kanske äldsta, plats där motivet med de tre aporna återges är i ett snideri från 1600-talet över en port i Shintohelgedomen

Mottot att ”inte se (något ont), inte höra (något ont), inte säga (något ont)” ger uttryck för en buddhistisk tanke om att den som inte exponeras för ondska inte heller kommer att reflektera denna ondska i sitt tal och sina gärningar.

Ordspråket kan också uppfattas mer jordnära som en påminnelse om att inte lyssna på eller aktivt bidra till exempelvis skvaller och förtal.


Med dessa visa apors budskap önskar jag Er
en underbar dag.

P

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar